Melbiller

Skadedyrsbekæmpelse af melbiller

Selvom melbillen ikke just er en af de mest frygtindgydende insektarter, der findes, så kan den hurtigt forvolde en del gener og problemer i køkkenet.

Den hyppigste måde melbillen finder vej til køkkenet er via madvarer fra nyindkøb – primært mel- og kornprodukter. En melbille er hårdfør og kan sagtens overleve den forarbejdning og de processer, som forskellige kornprodukter gennemgår.

Derudover kan du også risikere at få besøg af melbiller via åbne døre og vinduer. Især om sommeren, når der luftes meget ud.

De ubudne gæster findes i flere forskellige arter og de svinger i størrelse fra 2,5-18 mm. Dem du typisk vil støde på, er de mest almindelige som; en stor melbille, en rødbrun rismelbille eller en sortbrun melbille.

Læs mere om

Klanner

Læs mere om

Brødbiller

Læs mere om

Kornbiller

Læs mere om

Kakerlakker

Læs mere om

Skægkræ

Hvordan er melbiller skadelige?

Opdager du en melbille eller larve i dine madvarer, skal du kassere madvarerne med det samme. Melbiller kan nemlig inficere madvarerne ved at udskille et sekret, der giver madvarerne en grålig farve, der får maden til at mugne og lugte slemt.

Derudover skal du være opmærksom på, at melbillen formerer sig hurtigt ved at lægge æg hver dag. Så der skal handles hurtigt for at standse spredningen af melbiller i hjemmet. Melbiller er dygtige til at gnave sig gennem emballage, så du kan være uheldig at tage en melbille hjem, som bosætter sig i dit køkkenskab.

Hvad kan du selv gøre?

For at undgå spredning af melbiller bør du altid opbevare dine madvarer i lufttætte beholdere som plast, metal eller glas. Det vil sige hårde materialer, som en melbille ikke så nemt kan gnave sig igennem.

Både som privat og erhverv, bør du tjekke nyindkøbte madvarer som mel, gryn, korn og brød, når du åbner emballagen. Melbillen er snu nok til at finde sig til rette og æde sig fed i madvarer, inden emballagen er åbnet. Hold derfor særligt øje med nyindkøbt mad for tegn på biller enten i selve madvaren eller ved, at melbillen har gnavet sig ud gennem emballagen.

Opdager du melbiller i dine madvarer, så skal du enten fryse dem i 3-4 døgn eller give det en tur i ovnen på 55-60 grader i 1-2 timer.

Vær også opmærksom på melbillens flyvende ankomst, når du åbner vinduer og døre. Få eventuelt sat et insektnet op for vinduet, hvis du ønsker at lufte ud uden at få melbiller og andre ind i huset.

Har du først fået melbiller i huset, kan du bekæmpe skadedyrene med insektmiddel eller giftfrit pulver som kiselgur. Kiselgur tager dog op til 7 dage for at virke.

Derudover, så er knofedt en af melbillens største fjender. Sørger du for grundig og jævnlig rengøring i dine køkkenskuffer og -skabe, så du fjerner evt. æg og larver, vil melbillen have svært ved at overleve.

Så er der jo samtidig den bonus, at du på samme tid får overstået den kedelige rengøringspligt i samme hug, og fjernet diverse krummer og skidt, der gemmer sig.

Udover at afskaffe evt. inficerede madvarer, så er grundig rengøring ofte nok til at afhjælpe problemet med melbiller. Pas dog på med mængden af vand eller fugt der efterlades efter rengøring, da det potentielt kan gøre problemet værre. Bliver opgaven alligevel for uoverskuelig, og er dine madvarer for alvor angrebet af melbiller, kan du med fordel tilkalde professionel hjælp hos Den Røde Myre.

Få hjælp af Den Røde Myre til at bekæmpe melbiller

Nogle gange er det ikke nok med grundig rengøring og en gang brug af insektmiddel til bekæmpelse af melbille angreb. Den Røde Myre har stor erfaring i at komme melbille angreb helt til livs, så de ikke fortsætter med at formere sig eller forpupper sig i revner og sprækker. Få hjælp af Den Røde Myre til at løse problemet med melbiller, så slipper du for besværet og usikkerheden om, melbillen er helt udryddet eller ej.

  • Vi rykker hurtigt ud og vurderer problemets omfang
  • Vi følger grundigt op på, at melbillen er helt udryddet efter behandlingen

FÅ HJÆLP MOD MELBILLER

Den Røde Myre hjælper med al slags skadedyrs bekæmpelse i Midtjylland, kontakt os hvis du har problemer med skadedyr.