HVEPSE

Skadedyrsbekæmpelse af hvepse

Hvepse kaldes de populært, men der er mange arter af hvepse – og den der oftest giver ulemper for mennesker er gedehamsen, fordi den ynder at bygge sit hvepsebo i nærheden af vores huse.

Hvepsen er et socialt dyr, og et hvepsesamfund består af dronningen og de hanner, som bor i hvepseboet og tager sig af forplantningen. Derudover er der arbejdsbierne, som bygger hvepseboet, fodrer larver og forsvarer hvepseboet. Hvepsene samler ikke forråd, og henunder vinter fryser hvepsene ihjel, mens de nye befrugtede hunner, dronningerne, søger et beskyttet sted hvor de overvintrer. De kommer ud af dvale omkring april, og begynder at bygge et nyt hvepsebo, lægger æg, og så starter det hele forfra.

Hvepsene har travlt sommeren igennem med at fodre hvepselarver og bygge på hvepseboet, men hen sidst på sommeren har hvepsene bedre tid, og begynder at interessere sig for søde sager, og de kan være en stor plage – både i forretninger med madvarer og for folk, der spiser i det fri. De kan også være smittebærere, da de også finder deres mad i affald og ådsler.

Hvis hvepsene har valgt at bygge deres bo meget tæt på huset, oppe under tagskægget eller inde i hulmuren, så kan det give god mening at bekæmpe hvepsenes tilstedeværelse.

Læs også om fluer

Hvad kan man selv gøre?

Brug insektnet over udhængsbrædder og andre steder, hvor der er direkte adgang op under taget, og luk huller ind til hulmuren.

Få hjælp af Den Røde Myre

Hvis der er kommet et hvepsebo, så anbefales det IKKE at man selv går i gang med insektpudder eller insektspray. Der er altid risiko forbundet ved bekæmpelsen af hvepse, og derfor bør dette foretages af en fagmand med kendskab til diverse risici. Ring efter Den Røde Myre, så kommer vi og vurderer situationen i forhold til hvepseboets placering m.m..

Vi har stor viden om hvepsenes adfærd, og kan hjælpe med risikofri bortfjernelse af hvepseboet.

FÅ HJÆLP MOD HVEPSENE

Den Røde Myre hjælper med al slags skadedyrs bekæmpelse i Midtjylland, kontakt os hvis du har problemer med skadedyr.