Brødbiller og tobaksbiller

Skadedyrsbekæmpelse af brødbiller og tobaksbiller

Brødbillen og tobaksbillen, de uvelkomne gæster, der forsøger at spise dig ud af dit eget hus. Brødbiller og tobaksbiller er begge skadedyr, der går i fødevarer. Brødbillen foretrækker tørre fødevarer som brød, pasta, nødder og krydderier. Tobaksbillen lever også af tørre frugter og bælgfrugter.

Tobaksbillen tiltrækkes af nikotinholdige varer og har været en plage for tobaksindustrien – deraf navnet tobaksbillen. Brødbiller/tobaksbiller kan flyve. Det er ikke en udvokset brødbille/tobaksbille, der angriber fødevarer. Angrebet sker mens billerne endnu er larver.

Brødbillen/tobaksbillen er i familie med borebillen. Brødbillen og tobaksbillen anvender således samme metode som borebillen med at lægge æg i revner og sprækker på overfladen. Selve larven gnaver sig ind og laver huller, indtil denne bliver en voksen bille og flyver væk.

Læs mere om

Borebiller

Læs mere om

Melbiller

Læs mere om

Kornbiller

Læs mere om

Klanner

Brødbillen/tobaksbillen er ganske lille og svær at få bugt med

En brødbille/tobaksbille bliver ikke større end cirka 4 mm og er dermed svær at få øje på. Først når billerne har lavet omfangsrige skader i fødevarerne, vil du kunne se de små sorte huller som følge af angrebet. Så er det på tide at gøre noget ved problemet.

Hvad kan du selv gøre?

Forebyggelse er den bedste måde at holde brødbiller eller tobaksbiller for døren. Sørg altid for at opbevare madvarer fornuftigt i lufttætte beholder af hårde materialer, som larverne ikke kan gnave sig igennem. Glas, plastik og metal anbefales generelt til opbevaring af tørre fødevarer.

Er dine fødevarer angrebet af brødbiller eller tobaksbiller, skal du kassere de inficerede madvarer med det samme. Du kan også behandle de angrebne varer ved at lægge dem i fryseren i 3-4 døgn eller i ovnen på min. 60 grader i 10 min., så du er sikker på at dræbe både æg og larver fra billerne.

Derudover skal du sørge for at støvsuge skuffer og skabe i køkkenet flere gange og smide støvsugerposerne ud.

Få hjælp af Den Døre Myre til bekæmpelse af brødbiller og tobaksbiller

Det bedste er altid at få hjælp af en professionel skadedyrsbekæmper, som ved, hvordan problemet håndteres mest effektivt. Få hjælp af Den Røde Myre og få helt bugt med brødbiller og tobaksbiller samt skadedyrenes æg og larver. Den Røde Myre garanterer konkrete resultater.

  • Vi vurderer problemets omfang og udfører effektive bekæmpelse af brødbiller og tobaksbiller
  • Vi behandler for brødbiller og tobaksbiller med miljøvenlige produkter
  • Vi sørger for grundig opfølgning og gentager behandlingen, hvis det er nødvendigt

FÅ HJÆLP MOD BRØDBILLE / TOBAKSBILLE

Den Røde Myre hjælper med al slags skadedyrs bekæmpelse i Midtjylland, kontakt os hvis du har problemer med skadedyr.